Historien om EuroFlorist

Skicka en blomma!
Sedan allra första början har EuroFlorist engagerat sig för att hjälpa folk att komma i kontakt med varandra genom blommor från våra yrkeskunniga blomsterhandlare. Antingen det är på andra sidan staden, över hela landet eller runt i hela världen, berör vi människor genom blommor.

EuroFlorists uppdrag är att göra det möjligt för kunder överallt i Europa, antingen de är privatpersoner eller företag, att på ett kostnadseffektivt sätt skicka blommor vart som helst i världen. Med våra floristmedlemmar arbetar EuroFlorist för att bli den mest tillförlitliga och mest innovativa partnern i blomsterbranschen. Därför gör EuroFlorist det lättare att skicka blommor.

EuroFlorists historia
År 1982 startade Peter Jungbeck företaget för att ge svenska florister ett bättre system för blomsterförmedling. Med sin bakgrund inom teknologi gav Jungbeck från början floristerna den bästa plattformen för att byta blomsterbeställningar sinsemellan.

År 1990 ändrades företagets namn från Svensk Blomsterförmedling till EuroFlorist och Jungbeck satte igång en plan för expansion så att företaget idag är det största floristmedlemsnätverket för blomsterförmedling utanför Nordamerika. EuroFlorist erbjuder täckning över hela landet på varje marknad där företaget verkar för att se till att alla blomsterbeställningar utformas och levereras av en yrkeskunnig blomsterhandlare. Företaget är även den medlem som bidrar med flest beställningar i Teleflor International som omfattar över 54 000 floristmedlemmar. Därför kan EuroFlorist idag erbjuda leverans samma dag av fräscha blommor utformade av en yrkeskunnig florist nästan i varje hörn av världen.

EuroFlorist har varit banbrytare i branschen på många fronter. År 1988 hittade företaget på och utvecklade EuroFlorists BlomsterKort för användning som betalning i EuroFlorists medlemsbutiker. Miljontals BlomsterKort har sålts sedan dess i hela Europa. I augusti 1995 startade företaget sin webbplats för kunder och blev först i Europa att sälja blommor över Internet.

Som etablerat internationellt företag har EuroFlorist alltid haft sitt huvudkontor i Malmö i Sverige. Företaget har fått verksamheter i hela Europa både genom att sätta upp blomsterförmedlingsnätverk från grunden och genom att förvärva befintliga blomsterförmedlingsnätverk.

EuroFlorist är ett privatägt företag och dess huvudägare är Litorina Kapital med bas i Stockholm, Sverige.

Bland viktiga milstolpar i EuroFlorists historia finns följande:
1982 Företaget grundades i Malmö, Sverige som Svensk Blomsterförmedling
1988 Utvecklade och lanserade BlomsterKort
1988 Etablerade verksamhet i Norge
1990 Bytte namn till EuroFlorist
1993 Etablerade verksamhet i Danmark genom förvärv av företag
1995 Var först med blomsterbeställningar online på Internet i Sverige
1996 Etablerade verksamhet i Polen
1998 Lanserade den andra generationen av webbplats för e-handel
2001 Etablerade verksamhet i Tyskland
2001 Lanserade den tredje generationen av webbplats för e-handel
2002 Etablerade verksamhet i Österrike
2003 Expanderade till Nederländerna genom förvärv av företag
2004 Expanderade till Frankrike genom förvärv av företag
2004 Lanserade den fjärde generationen av webbplats för e-handel
2005 Vann Microsoft .NET Award för Europas modernaste e-handelsplattform.
2005 Expanderade verksamheten i Tyskland genom förvärv av företag
2006 Expanderade till Belgien och Luxemburg genom förvärv av företag
2007 1.500 florister firade EuroFlorist 25 års jubileum i Barcelona
2011 Ny hemsida