Leverans samma dag Betala med Swish 7 dagars garanti 

Iris – en stolt blomma

Ordet iris kommer likt många andra blommor från språket grekiska och betyder regnbåge. Det beror på att irisen har en rikedom av färger. Irisen har en lång historia och man har odlat den sedan 1400-talet f.Kr. och under medeltiden användes blomman som medicinalväxt. Blomman lever på norra halvklotet främst i de tempererande delarna.


Tre grupper av iris

Irisen är uppdelad i tre olika grupper, alla med olika egenskaper. Den första gruppen kallas för knöl eller lök gruppen. Där ingår de allra tidigaste vårblommorna som kallas för våriris. Det är försommarens utropstecken. Det är en låg blomma som kommer i färgen vit eller blå. Om vintern är mild kan den komma redan i februari eller mars. Vid planteringen ska man välja en plats där snön försvinner relativt snabbt och det ska även vara varmt som det är vid en rabatt längs husväggen eller i närheten av altanen. Knölarna får ej stå i vatten eftersom de har en tendens att ruttna då. Den andra gruppen kallas för skäggfria irisar som uppskattar fuktiga platser där det gärna finns grunt vatten, som en damm. Skillnaden från den första gruppen är att den har en jordstam istället för lök eller knöl. Den kommer oftast i färgen gul och kan bli meterhög. Namnet på den arten är iris pseudacorus. Sist men inte minst kommer den tredje gruppen som kallas för skäggbärande iris. Likt gruppen ovan har denna grupp också jordstam. Namnet kommer ifrån att det ser ut som irisen har ett färgglatt skägg på ovansidan av de yttre kalkbladen. Den vanligaste irisen i denna grupp heter iris germanica men har en del synonymer som tyskiris, trädgårdsiris och skäggiris. Den sorten är den största inom irisgrupperna.

När irisen planteras får jordstammarna inte täckas djupt ner i jorden eller om det är en iris med knöl får endast en liten del av knölen komma i kontakt med jorden. Helst ska planteringen ske i september och då är det viktigt att vattna en månad efter odlingen. Irisen trivs och kan odlas i trädgårdslanden, rabatterna samt kring stenpartier. Under planteringen ska avståndet vara kring 25-40 cm och den behöver kalkhaltig trädgårdsjord, lerhaltigjord eller sandblandadjord. Rabatten ska vara upphöjd med en sluttning vilket gör att vattnet inte stannar kvar under vintertid. Vinter fukt kan skada irisen annars är vintertiden inga problem för blomman oavsett sort. Det som är viktigt är att vintertäcka jorden med halm, tallbarr alternativt granris. Under hösten ska det gödslas, ett gödsel som innehåller magnesium. Dock får inte kvävehalten (N) vara högre än 2-3 % eftersom det då kan bli skadligt. Virus upptäcks genom att bladen får gula strimmor. Irisen vill helst ha sol och under sommarhalvåret är det viktigt att vattna på kvällarna.

Visste du detta om iris?

Irisen är giftig och kan skada mag- och tarmkanalen eftersom växtsaften innehåller giftiga ämnen.
En blå iris betyder, om jag väljer dig saknar jag självrespekt medan en gul iris betyder, osäker om jag vågar älska dig.