[Image description]

Blombukett med klimatansvar

Med Euroflorist kan du skicka blombud som tar klimatansvar! För att hejda klimathotet måste varje svensk minska sitt årliga klimatfotavtryck. Tillsammans med ZeroMission har vi därför tagit fram en bukett som klimatkompenseras hela vägen från odlare till dörr. Klimatkompensationen sker i Plan Vivo-certifierade skogsprojekt och bidrar till att plantera träd och bekämpa fattigdom på platser där effekterna av klimatförändringar är mest kännbara. Du lägger 2 kronor som Euroflorist möter upp med 2 kronor. Såklart kan du klimatkompensera alla våra buketter. Tillbehöret heter "klimatkompensera bukett".

Vad är klimatkompensation?

Klimatkompensation innebär att den mängd utsläpp av växthusgaser som man inte lyckats reducera genom hushållning av resurser, kompenseras genom köp av utsläppskrediter i certifierade och tredjepartsgranskade projekt. Projekten kan exempelvis innebära framställning av förnybar energi, energieffektivisering, eller återplantering och bevarande av skog.

Varför ska du klimatkompensera tillsammans med Euroflorist?

Att skicka blomsterbud är en handling av omsorg. Samtidigt ger buketten upphov till växthusgaser då blommorna odlas och transporteras. I väntan på att de utsläppen kan hanteras och reduceras vill vi erbjuda våra kunder ett sätt att tillsammans med oss ta direkt klimatansvar. Genom att välja klimatkompensation som tillval till ditt blomsterbud ser vi till att hela bukettens klimatpåverkan, från odling till dörr, kompenseras och du som kund kan vara med och bidra till en bättre planet. I vårt sortiment finns även ”Klimatbuketten” där klimatkompensation alltid ingår!

Hur går det till?

Med hjälp av hållbarhetskonsulterna U&We har ett överslag på klimatpåverkan från en typbukett beräknats konservativt och utifrån ett livscykelperspektiv. Detta inkluderar klimatpåverkan från odling av blommor, material i transportemballage och bukettpapper, energianvändning i kylar samt transporter i alla led från produktion, via marknadsplats till grossist, florist och slutkund. Klimatavtrycket kompenseras sedan genom köp av krediter i två Plan Vivo-certifierade skogsprojekt i Mexiko och Kenya i samarbete med ZeroMission. Att klimatkompensera sin bukett kostar två kronor och Euroflorist har utöver det valt att möta upp varje klimatkompenserad bukett med ytterligare två kronor. Den totala summan täcker mer än väl den klimatpåverkan som är beräknad för buketten.

Skicka klimatsmart bukett